Samarbeidspartner

Høgskolen i Innlandet

Kultureliten foretrekker en mykere, forfinet type countrymusikk. Denne favoriseringen kan gå utover den folkelige, mer maskuline countryen, ifølge forsker.

Forskerne ble overrasket over hvor lange avstander de GPS-merkede revene kunne legge bak seg i løpet av kort tid. En stund trodde forskerne at en av revene hadde fått haik med bil.

Det gjør at de begrenser tiltakene til bare én gruppe: de som føler seg «født i feil kropp». Dermed er det mange transpersoner som ikke får behandling.