Samarbeidspartner

Høgskolen i Innlandet

Det gjør at de begrenser tiltakene til bare én gruppe: de som føler seg «født i feil kropp». Dermed er det mange transpersoner som ikke får behandling.