Samarbeidspartner

Høgskolen i Innlandet

– Når folk jobbar under sterkt press, så vil det som ikkje blir registrert eller målt, bli nedprioritert. Og det første som ryk då, er tida til aktivitetar, prat, avislesing, turgåing – dei tinga som gir dagane meining, seier forskar. 

Det gjør at de begrenser tiltakene til bare én gruppe: de som føler seg «født i feil kropp». Dermed er det mange transpersoner som ikke får behandling.