Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Matre i Hordaland har fått inn en laksefisk som er uvanlig på Vestlandet – en pukkellaks som hører hjemme på begge sider av Beringstredet.
Den norske forskningsskuta "G.O. Sars" havner i klasse med verdens største containerskip og bilfrakteverktøy i dokumentarserien "Mighty Ships".
Korleis finn ein ut kor mykje olje eit mikroskopisk plankton har fått i seg?
I løpet av de siste 30 årene har laksestammene i elver rundt Atlanterhavet gått kraftig tilbake selv om forholdene i mange lakseelver er kraftig forbedret i denne perioden.
Havforskningsinstituttet foreslår å opprette en vernesone ved Ålesund for å hjelpe kysttorsken sør for Lofoten.