Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Makrellens nye vandringsmønster er kime til politiske dragkampar og omskriving av lærebøker.
Med fare for liv og lemmer rygger, skviser og bøyer skalldyrene seg ut av sin gamle, trange ham. Det spektakulære skallskifte hos krepsdyr er ikke for sarte sjeler.
De som vil se et korallrev vokse, må smøre seg med tålmodighet. De som vil se et korallrev minke, trenger trolig ikke vente like lenge.
Seint i tenåra kryssar ålen Atlanteren for å nå gyteområdet i Saragassohavet. Det har vore ei gåte korleis ålen finn vegen. Forklaringa er magnetisk.
Vel 20 år etter Tsjernobyl-ulykken er det fortsatt store mengder av det radioaktive stoffet cesium-137 sjøvann som renner ut fra Østersjøen.