Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Det var påfallende lite dyr å se da forskere studerte havbunnen etter at trålere har passert utenfor Nord-Troms.
Nyere forskningsresultat fra Barentshavet viser at hvalen nærmest har unngått sin favorittsnacks lodda de siste årene.
I Porsangerfjorden i Finnmark vandrer 26 kongekrabber rundt på bunnen med et akustisk merke festet til beina.
Når oppdrettsanlegg er optimalt plassert, er det lite som tyder på at de skaper overgjødsling over store områder.
En korallparasitt som tidligere bare er observert utenfor østkysten av Canada, er funnet på kaldtvannskoraller i Norge. Parasittangrepet er sannsynligvis lite farlig for korallen.