Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Den asiatiske sjøpungen ser ut til å ha etablert seg i Norge, og kan utkonkurrere lokale arter.
Skjebnen som vilt ettertrakta byttedyr kan ha sine fordelar. Silda har lært seg å halda nervane under kontroll.
Ein lokal europeisk hannhummar har, mot alle odds, fått snøret i botn hos ei amerikansk hohummar ute i frie norske farvatn.
Norske fjorder fulle av maneter har skremt flere fra svalende sommerbad. Samtidig kan maneter være en ressurs innen helsekost, farmasi og fiskefôr.
Olje- og gassutslipp på nesten 1000 meters dyp kan lett følges ved hjelp av ekkolodd. Hvor mye skade slike oljeutslipp gjør på livet i dyphavet, er forskerne usikre på.