Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Arbeidet med å kartlegge lakselusas arvestoff er kommet så langt at deler av resultatene kan bli tatt i bruk i løpet av året.
Etter vellykkede kalkingsforsøk mot kråkeboller, er tareskogen på vei tilbake i forsøksfeltene i Porsangerfjorden i Finnmark.
Over 100 000 lakserogn er sett ut i Hardanger. Framfor seg har dei ei lang reise i vitskapen si teneste.
Etter fleire års arbeid har forskarar funne ein metode for oppdrett av berggylte. No er oppdretta leppefisk satt ut i ein laksemerd der den skal gjere nytte som luse-etar.
Havet er stort og livet er kort. Spesielt for dyreplankton som skal finne seg en partner.