Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Etter fleire års arbeid har forskarar funne ein metode for oppdrett av berggylte. No er oppdretta leppefisk satt ut i ein laksemerd der den skal gjere nytte som luse-etar.
Havet er stort og livet er kort. Spesielt for dyreplankton som skal finne seg en partner.
Torsketråling kan bli mer miljøvennlig med trål som ikke berører bunnen, systemer som sorterer ut småfisk, video fra trålen til broen og fisk som tas levende om bord i fartøyet.
Ei gruppe forskarar har følgt torsken meir enn 20 000 år tilbake i tid for å sjå korleis han vil takla framtidige klimaendringar.
To kilometer under havets overflate sørvest for Lofoten lever små skapninger som har tilpasset seg et liv i totalt mørke.