Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

De store kongekrabbehannene er ettertraktet hos fiskerne, og mangelen på "riddere" har ført til færre avkom og en tidlig død blant hunnkrabbene.
Mens det er størrelsen det kommer an på for kongekrabben, har taskekrabben og hummeren andre strategier for å sikre vellykket parring.
Det finnes store fiskbare områder med sjøkreps i disse havområdene, hvor det i dag ikke fiskes etter kreps.
En ny og uønsket rødalge er oppdaget i fjæra på Nøtterøy og ved Tjøme i Oslofjorden.
De siste årene er det oppdaget flere nye arter av børstemark i havbunnen utenfor Norge.