Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Nett-TV:Tilførsel av næringsrikt dypvann til øvre vannlag øker produksjonen av alger i sommerhalvåret. Nye resultater viser at denne økningen i algemengde gir blåskjell svært god vekst.
Langstrakte sletter dekket av stjerner skjuler seg på Jan Mayen-ryggen i Norskehavet.
Et lag med avlusingsolje i overflaten på en oppdrettsmerd kan drepe lakselus dersom fisken hopper gjennom laget.
Et virus som kan ta livet av mange sild er påvist på Vestlandet. Det er usikkert hvordan viruset påvirker norske bestander.
Ein vel halvmeter lang hai, trekt opp frå nærare 500 meters djup på Eggakanten utanfor Vesterålen, set grå hår i hovudet på forskarane.