Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

En ny metode gir forskerne mulighet til å mutere og dermed slå av utvalgte gener i laks. Målet er å kunne produsere steril oppdrettslaks.

Det varierer stort hvor langt rømt oppdrettslaks sprer seg og hvor mange som overlever. De minste kommer lengst og lever lengst.

Det finnes ikke bare én type lakselus, men to. Det kan gjøre det enda vanskeligere å ta knekken på dem.
I norske farvatn sym det berre halvparten så mykje sild som for berre nokre få år sidan, og sildebestanden vert karakterisert som liten. Men kor lite – eller mykje – sild er det eigentlig snakk om?
Store delar av oppdrettslaksen vart stoppa i laksefella i Etneelva, for å hindre at dei blandar seg med villaksen. Det gir forskarane mykje ny informasjon.