Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

For første gang har forskere klart å tallfeste i hvor stor grad oppdrettslaks over tid har krysset seg med villaks i norske elver.
I Nord-Noreg slepper fisketuristane ut igjen anslagsvis 66 prosent av torskefangsten.
Laksemerder med snorkel har gitt oppsiktsvekkende god beskyttelse mot lakselus.
Haustsmolt som rømmer frå oppdrettsanlegg er ein mindre risiko for villaks enn rømt vårsmolt.
I vikingenes tusen år gamle fotefar får forskere muligheten til å studere kjente havområder på en uvanlig måte.