Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

I Nord-Noreg slepper fisketuristane ut igjen anslagsvis 66 prosent av torskefangsten.
Laksemerder med snorkel har gitt oppsiktsvekkende god beskyttelse mot lakselus.
Haustsmolt som rømmer frå oppdrettsanlegg er ein mindre risiko for villaks enn rømt vårsmolt.
I vikingenes tusen år gamle fotefar får forskere muligheten til å studere kjente havområder på en uvanlig måte.
En langkløret minikrabbe ble nylig trukket opp fra dypet ytterst i fjorden ved Sandefjord.