Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Den norske havforskninga var sterkt internasjonalt orientert allerede fra starten rundt forrige århundreskifte, men bar lite preg av nasjonsbygging.
Deformerte skall, sein utvikling og økt dødelighet kan framtida for kamskjellene dersom havet blir surere.
Rømt oppdrettslaks kan spores tilbake til smoltleverandør eller oppdrettsselskap gjennom merking av fiskens øresteiner.
Nett-TV:Dette har du aldri sett før! En liten børstemark, bare noen få centimeter lang, bestemmer seg plutselig for å trekke seg inn i huset sitt og lukke døren godt igjen.
På 1950-talet fanga havforskarane mange svartskater og storskater i Hardangerfjorden. 60 år seinare fekk dei ingen.