Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Sjøsnegler foretrekker å være mindre av vekst når de blir stresset av høye CO2-nivåer.

Fisk forvaltes bestand for bestand, og ikke i samspillet de har med andre bestander. Lodda er et unntak.

Korallene ligger så tett at de nesten danner et sammenhengende belte rundt hele det nordlige Atlanterhavet.

Mye fisk på lite plass – vanligvis blir blir det sett på som negativt for velferden til oppdrettsfisken. Men nå viser det seg at høy tetthet fører til at laksen får mindre lus.

For første gang er det undersøkt hvordan det går med torsk som er fisket og sluppet ut i sjøen igjen. Forsøkene viser at torsken klarer seg fint så sant den er fisket på grunt vann, behandles forsiktig og oppholdet på land er kort.