Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Ved hjelp av en ny modell kan forskere nå forutsi hvordan villaksen blir påvirket av at den gyter sammen med rømt oppdrettsfisk - og hvor fort endringene skjer.

Makrellbestanden er på topp, men makrellen både vokser saktere og har blitt tynnere de siste årene. 

 

Sjøsnegler foretrekker å være mindre av vekst når de blir stresset av høye CO2-nivåer.

Fisk forvaltes bestand for bestand, og ikke i samspillet de har med andre bestander. Lodda er et unntak.

Korallene ligger så tett at de nesten danner et sammenhengende belte rundt hele det nordlige Atlanterhavet.