Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Strandkrabben er en tøffing og nærmest umulig å bli kvitt når den først har etablert seg. Men en enda tøffere parasitt klarer å utmanøvrere den standhaftige krabben.

I tida rett etter at lakselusa har festa seg på ein fisk, toler ho ferskvatn svært dårleg. Det kan oppdrettarane utnytte for å halde lusenivået nede.

Hvis laksesmolt får bruke lenger tid til å venne seg til sjøvann, blir de mer motstandsdyktige mot viruset som ofte rammer oppdretssfisken.

Dermed reduseres også risikoen for overføring av eventuell smitte til villfisk og for at den sterile fisken kan lure villaks til å gyte.

Et «tak» på noen meters dyp og en snorkel opp til overflaten holder lakselusene borte fra oppdrettslaksen.