Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

I 1979 ble flytetrålen forbudt i norsk torskefiske fordi den tok for mye småfisk. Nå kan den gjøre comeback - i snillere utgave.
En langkløret minikrabbe ble nylig trukket opp fra dypet ytterst i fjorden ved Sandefjord.
Det finnes store fiskbare områder med sjøkreps i disse havområdene, hvor det i dag ikke fiskes etter kreps.

Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom all tilgjengeleg kunnskap om temaet.

Etter fleire års arbeid har forskarar funne ein metode for oppdrett av berggylte. No er oppdretta leppefisk satt ut i ein laksemerd der den skal gjere nytte som luse-etar.