Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Matre i Hordaland har fått inn en laksefisk som er uvanlig på Vestlandet – en pukkellaks som hører hjemme på begge sider av Beringstredet.
Krabben har konstant øynene vidåpne og antennene mellom øynene er knapt i ro. Betyr det at krabben aldri sover?
Mens det er størrelsen det kommer an på for kongekrabben, har taskekrabben og hummeren andre strategier for å sikre vellykket parring.
Med fare for liv og lemmer rygger, skviser og bøyer skalldyrene seg ut av sin gamle, trange ham. Det spektakulære skallskifte hos krepsdyr er ikke for sarte sjeler.

Etter å ha analysert videoopptak av 1200 kilometer havbunn, konstaterer forskere at det ligger søppel i de aller fleste områdene de har sett på.