Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Ved sterk strøm skifter stimen fra å svømme i ring til å danne en «vegg» av fisk. Blir strømmen for sterk, kan laksen bli utmattet. Det er viktig å vite dersom vi skal drive med oppdrett i slike omgivelser.

Kongekrabben ser ut til å gjøre større skade på bunn og bunndyr på norsk enn på russisk side.

Hummaren frå Amerika blei fanga utanfor Røvær i Haugesund. Tomme eggkapslar viser at hummaren nyleg har klekt opptil 60 000 uønskte baby-humrar.

Hummeren kan bli omtrent like gammel som blåhvalen til havs og elefanten på land. Etter en lang og skjermet barndom regjerer hummeren på havbunnen i et halvt århundre.

Etter å ha analysert videoopptak av 1200 kilometer havbunn, konstaterer forskere at det ligger søppel i de aller fleste områdene de har sett på.