Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

En ny modell som viser lusespredning over et større geografisk område enn tidligere modeller, bekrefter teoriene om at strøm kan spre lakseluslarver over store avstander.
Svampene på havbunnen renser utslipp fra oljevirksomhet, men hvor mye tåler de egentlig?
Oppdrettstorsken trenger ikke rømme for å spre genene sine. Den gyter i merdene.  - Det haster med å kartlegge følgene, sier Terje van der Meeren.
Nett-TV:Dette har du aldri sett før! En liten børstemark, bare noen få centimeter lang, bestemmer seg plutselig for å trekke seg inn i huset sitt og lukke døren godt igjen.
Det har vore hevda at rømt oppdrettstorsk dør før han rekk blanda seg med sine ville artsfrendar. No viser omfattande forsøk at oppdrettstorsken klarar seg utmerkt i det fri.