Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Over 100 000 lakserogn er sett ut i Hardanger. Framfor seg har dei ei lang reise i vitskapen si teneste.
Et lag med avlusingsolje i overflaten på en oppdrettsmerd kan drepe lakselus dersom fisken hopper gjennom laget.
Når forskarar skal telje fisk, er det viktig at dei ikkje skremmer fisken. Men fisken let seg ikkje lure av mindre støyande fartøy.
I løpet av de siste 30 årene har laksestammene i elver rundt Atlanterhavet gått kraftig tilbake selv om forholdene i mange lakseelver er kraftig forbedret i denne perioden.
Det finnes ikke bare én type lakselus, men to. Det kan gjøre det enda vanskeligere å ta knekken på dem.