Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Nett-TV:Dette har du aldri sett før! En liten børstemark, bare noen få centimeter lang, bestemmer seg plutselig for å trekke seg inn i huset sitt og lukke døren godt igjen.
Det har vore hevda at rømt oppdrettstorsk dør før han rekk blanda seg med sine ville artsfrendar. No viser omfattande forsøk at oppdrettstorsken klarar seg utmerkt i det fri.

Fisk forvaltes bestand for bestand, og ikke i samspillet de har med andre bestander. Lodda er et unntak.

Med fare for liv og lemmer rygger, skviser og bøyer skalldyrene seg ut av sin gamle, trange ham. Det spektakulære skallskifte hos krepsdyr er ikke for sarte sjeler.

Store arbeidsbåtar som kjem tilbake til Noreg etter fleire år i varmare strok, kan ha med seg framande artar på returen. Korall, krabbe og svamp er blant artane som forskarar fann i ein båt.