Samarbeidspartner

Havforskningsinstituttet

Havbunnen og dyrene som lever der er et enorm matfat for andre dyr. Nå har forskere funnet ut hvor mange kalorier det er snakk om.

Korleis den europeiske ålen finn vegen frå Sargassohavet til våre kyststrøk og elvemunningar, har vore eit langvarig, vitskapleg mysterium. Ein spesiell tank utpå eit jorde i Austevoll, kan ha gitt svaret.

Forskarane har endå ikkje funne ei samla forklaring på kvifor blåskjel langs Norskekysten plutseleg vert borte. I nokre av tilfella trur forskarane svaret kan vera sjukdom.

Etter å ha analysert videoopptak av 1200 kilometer havbunn, konstaterer forskere at det ligger søppel i de aller fleste områdene de har sett på.

Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom all tilgjengeleg kunnskap om temaet.