Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Hovedgrunnen til at små kommuner ikke vil slå seg sammen med nabokommunen, er at de er rikere, mener BI-professor.
Bankenes kjøp og salg av statsobligasjoner forklarer 25 prosent av den daglige prisendringen i dette markedet.
Utenlandske investorer bidrar til at norske børsnoterte bedrifter får tilgang til billigere kapital.
Markedsundersøkelser brukes oftere som bevis i rettssaker om varemerker og markedsføring. Men det er tilfeldig hvordan de brukes.
Det er lavtrykk for offensiv handling for å løse klodens klimautfordringer. Førstelektor Per Espen Stoknes ved BI presenterer fem strategier som kan bringe oss fremover.