Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Bankenes kjøp og salg av statsobligasjoner forklarer 25 prosent av den daglige prisendringen i dette markedet.
Utenlandske investorer bidrar til at norske børsnoterte bedrifter får tilgang til billigere kapital.
Markedsundersøkelser brukes oftere som bevis i rettssaker om varemerker og markedsføring. Men det er tilfeldig hvordan de brukes.
Det er lavtrykk for offensiv handling for å løse klodens klimautfordringer. Førstelektor Per Espen Stoknes ved BI presenterer fem strategier som kan bringe oss fremover.  
I løpet av det siste året ble det avslørt 102 hvitsnippforbrytere i Norge. 19 av disse ble avslørt av journalister.