Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Norge kan bli en viktig aktør i verdens metallproduksjon. Det krever investeringer og økt produksjonskapasitet.
Vi vet godt hva vi skal gjøre for å oppføre oss miljøvennlig, men det er langt mellom liv og lære. Vi gir myndighetene skylden for gapet.
Kombinasjonen av inntektsnivå og jevn inntektsfordeling forklarer hvorfor noen land har vært raskere med å ta i bruk nye mobiltjenester enn andre.
Før var avisbransjen skrudd sammen for å lage papiraviser. I dag er bransjen bygget rundt bedrifter som formidler og koordinerer informasjon, nyheter og varer.
Mer enn fire av ti saker der politiansatte er tiltalt for straffbare forhold, startet med intern varsling.