Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Hva er det som kjennetegner kreative personer? BI-professor har identifisert syv personlighetstrekk.
Lederteam som har medlemmer med sterke personlighetstrekk, har vanskelig for å tilpasse seg til raske endringer i omgivelsene.
Dersom en bedrift ønsker å utvikle noe radikalt nytt, skal de ikke høre så mye på hva kunden ønsker seg.
Ansatte som opplever å ha en sosial tilknytning til organisasjonen de jobber i, er mer motivert og leverer bedre resultater enn de som kun har en økonomisk tilknytning.
Ansatte som opplever løftebrudd fra en arbeidsgiver, tar med seg den negative opplevelsen over i ny jobb.