Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Dersom en bedrift ønsker å utvikle noe radikalt nytt, skal de ikke høre så mye på hva kunden ønsker seg.
Ansatte som opplever å ha en sosial tilknytning til organisasjonen de jobber i, er mer motivert og leverer bedre resultater enn de som kun har en økonomisk tilknytning.
Ansatte som opplever løftebrudd fra en arbeidsgiver, tar med seg den negative opplevelsen over i ny jobb.
Vikarer gjør en bedre jobb i organisasjoner der de opplever at oppdragsgiveren investerer i sine fast ansatte.
Kommunikasjonssjefer vil gjerne spille en strategisk rolle i bedriften. Det gjør de bare i beskjeden grad, mener norske næringslivsledere.