Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

En studie av nesten 3000 norske ledere tyder på at vi finner de beste lederne i offentlig sektor og at kvinnelige ledere har bedre anlegg for ledelse enn menn.
Nettverkstjenester kan gjøre organisasjoner mer effektive, og forandrer måten de ansatte kommuniserer på.
Valg av feil kontraktstype kan strupe investeringene i et prosjekt. Amerikansk filmindustri kan være et forbilde med ulike kontrakter tilpasset ulike behov.
Sosiale medier som Facebook og Twitter lykkes ikke med å gjøre brukerne tilfredse. Likevel er det stadig færre av oss som vurderer å logge av.  
Partilederne er blitt flinkere til å snakke med velgerne i sosiale medier. De engasjerer seg oftere i dialog.