Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Hvilke mekanismer bidrar til innovasjon og verdiskaping? Hva betyr omgivelsene for suksessen? Hva kan vi lære av andre som lykkes? BI-forsker Eli Moen jakter på svarene i EU-prosjektet "Translearn".
Fotball koster mer enn det smaker for TV2. Men valget er ikke enkelt: Enten høye seertall og høye kostnader eller også lave kostnader og meget få seere.
Det er ikke sikkert priskonkurranse gir den laveste strømprisen. Bedrifter som samarbeider med strømleverandøren, kan redusere sine totalkostnader, viser ny BI-studie. Men samarbeid kan ha sine fallgruver.
Teleoperatørene må samarbeide for å få til effektiv utnyttelse av telenettene. - Det er en risiko for at et slikt samarbeid demper konkurransen i markedet, fastslår forsker ved Handelshøyskolen BI.
Norske veiinvesteringer har vært fordelt etter distriktshensyn, og i liten grad etter kost-nytte vurderinger og andre faglige prinsipper, viser BI-forsker Knut Boge i ny avhandling.