Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Det er ikke sikkert priskonkurranse gir den laveste strømprisen. Bedrifter som samarbeider med strømleverandøren, kan redusere sine totalkostnader, viser ny BI-studie. Men samarbeid kan ha sine fallgruver.
Teleoperatørene må samarbeide for å få til effektiv utnyttelse av telenettene. - Det er en risiko for at et slikt samarbeid demper konkurransen i markedet, fastslår forsker ved Handelshøyskolen BI.
Norske veiinvesteringer har vært fordelt etter distriktshensyn, og i liten grad etter kost-nytte vurderinger og andre faglige prinsipper, viser BI-forsker Knut Boge i ny avhandling.
Tap i viktige fotballkamper gir kraftig kursnedgang på børsen i det tapende landet, særlig i land med stor fotballinteresse, viser en studie BI-forsker Øyvind Norli har gjort av VM-kamper i perioden 1973-2004.
De multinasjonale selskapene satser mindre på kompetanseutvikling i Norge enn i Danmark og Finland, og har også mindre bredde i aktivitetene i sine norske datterselskaper enn i Danmark og Finland.