Samarbeidspartner

Handelshøyskolen BI

Er det mulig å skape mening i jobben når du sitter alene foran dataskjermen og utfører små og kjedelige rutineoppgaver?

Bonusen hadde lite å si på arbeidsinnsatsen og de som var opptatt av å tjene mest, var også mest opptatt av å finne seg en ny jobb. 

Færre enn én av ti nordiske ledere vil stole på råd fra intelligente maskiner i viktige beslutninger. De er verdens mest skeptiske i synet på kunstig intelligens.

Kvinner som opplever støtte fra sin nærmeste leder, vil ikke så lett se seg om etter noe annet å gjøre.

– Vi kan ikke med grunnlag i forskning si at emosjonell intelligens er en viktig egenskap for ledere og medarbeidere, hevder forsker.