Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Utviklingen ellers i samfunnet setter preg på organiseringen av barnehagene. Det fører til at pedagogiske ledere trenger mer kunnskap om organisasjon og ledelse.

For mange uføre. For høyt sykefravær. For få insentiver til å jobbe. Den nordiske velferdsmodellen er under press. Fire forskere tenker høyt om hvor vi står og går nå. 

La Mikkel Rev få en pause, sier barnehageforsker, som mener barnehagene bør slippe til The Fox .   

Dette åpner for fantastiske muligheter, men enkelte ganger kan det gå på personvernet og sikkerheten løs, advarer forsker.

Veien fra studier til arbeid er kort for de med avlagt profesjonsutdanning.