Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Sykepleiere mangler kunnskap om andre kulturer enn den norske. Og arbeidserfaring bidrar ikke nødvendigvis til å øke kompetansen.
Elever som identifiserer seg som elever, lykkes bedre på skolen enn elever som alltid er i fritidsmodus.
Helsevesenet bruker stadig mer teknologi i behandling av pasienter. Men for noen kreftpasienter kan kommunikasjonen føre til at de blir for opptatt av sykdommen sin.
Små grep gir mer sprell i barnehagen. Barn blir arkitekter når de får plass til å bygge og leke.

Stadig flere yngre rammes av hjerneslag. Sjansene er gode for å overleve, men mange får ikke hjelp og trening til å leve et godt liv videre.