Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Et behandlingsopplegg med trening og veiledning minsker frykten beinskjøre kvinner har for å falle.
Forskere har utviklet en ny app som helsesøstre og jordmødre kan bruke når de veileder innvandrerkvinner om kosthold.
Ikke-vestlige innvandrere mangler ofte kunnskap om norsk mat den første tiden i Norge. Det kan gjøre dem sårbare for usunne matvaner.
Det er en myte at en stadig større andel av befolkningen lever på trygd. Det er sysselsettingen som har vokst mest de siste 20 årene.
Sykehjemsbeboere med demens opplever at de ikke blir tatt på alvor i hverdagen. De føler seg umyndiggjort og lengter hjem.