Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dette åpner for fantastiske muligheter, men enkelte ganger kan det gå på personvernet og sikkerheten løs, advarer forsker.

Veien fra studier til arbeid er kort for de med avlagt profesjonsutdanning.

Voksne snakker for lite med barna i barnehagen. Og når de spør dem om noe, innbyr de ofte til å svare bare ja eller nei. Det gir lite språktrening. 

Taper kampen om helse- og omsorgskronene mot yngre pleietrengende.

Nett-TV:

Forsker Kristian Heggebø har gått den nordiske modellen nærmere etter i sømmene