Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Barnehageforsker mener dagens barnehagepedagoger lider av en berøringsangst når det gjelder religion og tro. 

Å ha en å åpne seg for om tanker og følelser etter selvmordsforsøket kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Forsker tilbakeviser påstanden om at teori har begrenset verdi for arbeidslivet. Det er snarere en forutsetning for å gjøre en god jobb som lærer, sykepleier og sosialarbeider.  

Bydelen Stovner opplever en stor økning av barn med minoritetsbakgrunn, mens eldre nordmenn er sterkt overrepresentert blant de over 60 år. - All offentlig satsing på barn og unge må videreføres, mener forskere.

Hjemmesykepleierne har en unik mulighet til å oppdage eldre som begynner å bli deprimerte. Men tidspress, lite kunnskap og dårlig organisering fører til at jobben ikke gjøres.