Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Forskere om norsk skole:

Skoleforsker etterlyser større fagkompetanse blant lærerne og dypere faglige diskusjoner på skolene. 

Forskere om norsk skole:

Skoleprofessor mener lærerne må få konsentrere seg mer om undervisningen. Han er først ut i HiOAs serie om hvordan norsk skole kan bli bedre. 

Den foreslåtte politireformen legger for stor vekt på struktur på bekostning av kultur og samarbeid, ifølge ny doktorgrad.

Retorikkprofessor ønsker seg sprekere valgkampsendinger. 

Overgrep gir flere uplanlagte svangerskap. Det har igjen sosiale, økonomiske og helsemessige konsekvenser. Men hvem skal avdekke volden?