Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Bydelen Stovner opplever en stor økning av barn med minoritetsbakgrunn, mens eldre nordmenn er sterkt overrepresentert blant de over 60 år. - All offentlig satsing på barn og unge må videreføres, mener forskere.

Hjemmesykepleierne har en unik mulighet til å oppdage eldre som begynner å bli deprimerte. Men tidspress, lite kunnskap og dårlig organisering fører til at jobben ikke gjøres.

Jentene lykkes, men mange minoritetsgutter på Oslo øst sliter med å fullføre videregående skole. Noen av dem som vil satse, flytter til andre skoler for å slippe unna dårlig innflytelse fra kameratene. 

Ungdommer på Furuset opplever at hjemstedet blir misforstått og urettmessig utskjelt, blant annet gjennom mediene. 

Norsk samferdselspolitikk har favorisert distriktene, mener samferdselsforsker, som nå skimter et lys i tunnelen for Oslo-regionen.