Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Nesten hver fjerde tiendeklassing går ut av skolen med 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Vil det hjelpe med enda en realfagssatsing?

Skoleforsker mener at både opplæringsloven og læreplanen er noe vi bør være stolte av. Problemet er å gjøre det i praksis. 

Forskere om norsk skole:

Opplæringen på yrkesfag er ofte så generell at veldig mange yrkesfagelever opplever at det de lærer verken er nyttig, interessant eller relevant, sier professor. 

Forskere om norsk skole:

For at skolen skal bli mer relevant, må lærerne stille spørsmål som faktisk opptar elevene, mener pedagogikkprofessor.

Forskere om norsk skole:

Skoleforsker mener at kunst og håndverk er undervurdert som skolefag. – Mer bruk av disse inn i teorifagene kan motivere flere elever, sier han.