Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Forebyggende tiltak mot seksuelle overgrep har hatt liten effekt, mener forsker. 

Traumereaksjoner hos mødre som føder for tidlig er ikke uvanlig.

Vi må ikke redusere universell utforming til ramper og tekniske spesifikasjoner. Men hvordan skaper vi et byrom som er tilgjengelig for alle? 

Mange helsearbeidere er mest opptatt av å beskytte seg selv og vasker oftere hendene etter at de har hatt kontakt med pasienten enn før pasientkontakt, ifølge en ny studie. 

De kan sammenlignes med dagens «nannyer» og sørget for at høvdingbarna lærte seg å ri, svømme og fekte.