Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Nav får kritikk for ikke å gjøre nok for å få folk i arbeid. En ny feltstudie viser hvor skoen trykker.  

Vi må ha med oss følelsene for å oppleve jobben som meningsfull. 

Når en av foreldrene er alvorlig bekymret for hvordan barnet har det hos den andre, er det krevende å dele omsorgen. Her må barnevernet sterkere inn, mener forsker.

De som kommer dårligst ut, er skilte bestefedre.

– Ta vare på venner og nettverk inn i alderdommen. Da holder du deg i fysisk aktivitet og det er bra for helsa og livskvaliteten.