Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Forskere lager fiktive CV-er for å finne løsninger som kan hindre at ungdom blir stående utenfor arbeidslivet.

Langtidssykemeldte innvandrerkvinner savner støtte både hjemme og på arbeidsplassen.

Ungdom på Oslos vestkant har best helse, er mest fornøyd og lever et sunnere og mer aktivt liv enn ungdom som vokser opp andre steder i Oslo.

Selv om de mener at det er mye bra i den norske skolen, har de sterke meninger om hva som ikke funker like godt. Her er skoleforskernes råd om hva som bør gjøres. 

Det haster for nettavisene å tenke nytt i jakten på nye inntekter, mener medieprofessor.