Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Halvparten av sykepleiere som jobber på sykehjem eller i hjemmetjenesten vurderer å slutte. Høyere lønn, bedre ledere og karrieremuligheter foreslås som tiltak for å holde på dem. 

De bruker mer tid på lekser, drikker mindre og har tettere forhold til foreldrene enn for seks år siden. Dagens tenåringsforeldre har i grunnen lite å bekymre seg over.

Tilbudet i barne- og ungdomspsykiatrien benyttes sjeldnere av etniske minoriteter enn av barn med norskfødte foreldre.

Gruer du deg til at barnet ditt skal begynne i barnehagen? Her er ti råd fra en barnehageforsker.

Hele 19 prosent av ungdom med ikke-vestlig bakgrunn har opplevd grov vold fra mor. – Viktig å tilrettelegge for problemløsning i familiene, mener forsker.