Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Unge storforbrukere av reseptfri smertestillende har lært seg å løse dagliglivets plager med piller. De trenger opplæring i riktig medisinbruk, påpeker forsker.

Barn og unge som bor på asylmottak, befinner seg i en sårbar situasjon. Nå skal ansatte fra asylmottak og barnevernet trene på å samarbeide bedre. 

Det skal ikke mye sukker til for å forstyrre balansen i kroppen. Det finnes sunne alternativer til hva vi kan fylle påskeegget med, mener ernæringsforsker Mone Sæland.

Foreldre og voksne barn bor nær hverandre, har tett kontakt og hjelper hverandre. Men barna betyr mer for foreldrene enn omvendt.

Mange ikke-vestlige mødre gir barna vann og morsmelkerstatning for tidlig.  De er derimot flinkere enn norske mødre til å gi hjemmelaget mat når barnet er over ett år.