Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

En av tre førstegangsfødende som vil føde hjemme, havner likevel på sykehus.

Lærerstudenter leser lite skjønnlitteratur. De mangler både tid og konsentrasjon.

Det er viktig å ha med seg følelsene som profesjonell sykepleier, mener studentene i en ny studie. Legestudenter derimot opplever det annerledes.

En ny studie med 120 deltakere viser at én av to eldre står i fare for undernæring. Én av fire er underernærte.

Læreren bør spille en viktigere rolle, mener forsker og psykiatrisk sykepleier. Hun har sett mange pasienter som kunne vært oppdaget da de gikk på skolen.