Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mange helsearbeidere er mest opptatt av å beskytte seg selv og vasker oftere hendene etter at de har hatt kontakt med pasienten enn før pasientkontakt, ifølge en ny studie. 

De kan sammenlignes med dagens «nannyer» og sørget for at høvdingbarna lærte seg å ri, svømme og fekte. 

Forskjellene i levekår og livskvalitet blant norske ungdommer henger tett sammen med foreldrenes sosiale og økonomiske status.

Aldri før har foreldre vært mer involvert i barnas idrettsaktiviteter. Det handler om mer enn sportsinteresse. Idretten har blitt en arena for utøvelse av foreldrerollen.

Unge storforbrukere av reseptfri smertestillende har lært seg å løse dagliglivets plager med piller. De trenger opplæring i riktig medisinbruk, påpeker forsker.