Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

En ny norsk studie viser nå det motsatte av det internasjonale retningslinjer har anbefalt, nemlig at personer med høyt blodtrykk kan trene med tyngre vekter. 

Norske barn er mer fornøyde med læreren sin enn jevnaldrende i andre land.

En ny studie viser at de med best karakterer ofte har den høyeste lønnen. Men bare i noen bransjer.

Forskere og fagpersoner slår alarm og mener at barna får for lite tid til lek. De er bekymret for at barnehagen blir en arena for formell læring på bekostning av leken.

Mangelfull informasjon om hjelpetilbudet til familier med handikappede barn øker risikoen for forskjellsbehandling.