Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Politi, helsepersonell og brannmannskap var godt trent på akutt- og katastrofesituasjoner. Derfor ble så få profesjonelle redningsarbeidere rammet av posttraumatisk stress etter terrorangrepet i 2011.

Pasientene har dårlige erfaringer fra helsevesenet og har levd et tøft liv. Fysioterapistudenter får praksis i å gi positive erfaringer med aktivitet og trening.

Bakgrunn:

Den typiske norske julekokken er en kvinne i førtiårene. Menn er mer aktive på kjøkkenet i julen enn ellers i året, men de gjør ikke hva som helst.

Læreryrket har tapt status, lærere får lavere lønn og har dårligere arbeidsforhold. Eller? Ny forskning utfordrer noen av elendighetsbeskrivelsene om læreryrket.