Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

En ny studie med 120 deltakere viser at én av to eldre står i fare for undernæring. Én av fire er underernærte.

Læreren bør spille en viktigere rolle, mener forsker og psykiatrisk sykepleier. Hun har sett mange pasienter som kunne vært oppdaget da de gikk på skolen.

«Inni mamma bor en trist, trist dame». Slik starter fortellingen som skal hjelpe barn av foreldre med psykiske problemer.

Journalistikken utvikler seg så raskt at medieforskerne nesten ikke klarer å holde tritt. Men det finnes fortsatt interessante forskjeller mellom nett og papir, ifølge en ny doktorgradsavhandling.

 

En ny norsk studie viser nå det motsatte av det internasjonale retningslinjer har anbefalt, nemlig at personer med høyt blodtrykk kan trene med tyngre vekter.