Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mange kreftpasienter er ikke forberedt på plagsomme seneffekter etter behandling. Wencke Haug var en av dem.
Mangel på møteplasser hvor ansatte kan dele erfaringer, bidrar til høyt sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten.
Kunnskap om økologisk samspill i naturen kan gi ny og verdifull forståelse av sammenhenger i økonomien.
NAV-brukere som trenger hjelp over lang tid kan bli skadelidende, mener forsker.
Manglende stikkontakter, flate batterier og andre enkle, tekniske problemer gjør at lærere kvier seg for å bruke PC i undervisningen.