Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Fysisk funksjon og tro på egen kroppsmestring er svært viktig for livskvaliteten til beinskjøre kvinner.
Testikkelkreft har antagelig sin opprinnelse i hormonelle forstyrrelser på fosterstadiet, men er uavhengig av mors gener.
Gode samtalerutiner mellom helsepersonell, pasient og pårørende er viktig for å bedre dødsomsorgen på sykehjem.
Ytelser til barnefamilier følger ikke lønnsutviklingen. Det har bidratt til at andelen fattige barnefamilier har økt de siste 10 årene.
Med lydbasert tilbakemelding og fingerbevegelser på berøringsskjerm kan billettautomater også brukes av blinde og svaksynte.