Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Lovverket er uklart på hvordan likeverdig tilgjengelighet skal sikres for alle. Konsekvensen kan være at universell utforming ikke lar seg gjennomføre for enkelte grupper, mener forsker.
Ingeniørene spilte en helt sentral rolle i oppbyggingen av landet etter krigen, og var blant pådriverne bak motstandsarbeidet.
Kommunene bør tilby eldre treningsprogram og oppfølging etter sykehusopphold, mener forsker.
Landets høgskoler er svært viktige for å sikre kvalifisert arbeidskraft til regionene.
Overvekten blant europeiske førskolebarn er nå rekordhøy. - Foreldre bør ta grep og unngå TV på barnerommene, råder forskere.