Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Podcast:

Forskarar har nettopp undersøkt forbrukarane sitt syn på genetisk modifisert mat. Høyr kva dei meiner i denne podcasten.

Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Mødre til kronisk syke og funksjonshemmede barn opplever i større grad enn fedre at omsorgsoppgavene går utover yrkeslivet. De tjener mindre og har høyere sykefravær.

Det er en utfordring både for samfunnet og den enkelte, mener forskerne bak ny undersøkelse.