Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Forskere og fagpersoner slår alarm og mener at barna får for lite tid til lek. De er bekymret for at barnehagen blir en arena for formell læring på bekostning av leken.

Vi kan planlegge forbruket vårt slik at vi ikke overbelaster strømnettet, mener forskere. 

Den økonomiske krisen i Europa har ført til at færre med dårlig råd går til tannlegen. Det gjelder også i Norge.

Podcast:

Stadig hører vi begreper som ekstremisme, islamisme og parallellsamfunn, men forstår vi egentlig hva disse ordene betyr? I denne podcasten forklarer en språkforsker hva begrepene innebærer.

Psykiske helseplager blant ungdom kan i stor grad knyttes til skolen, viser en ny rapport. Jo mer skolepress de unge opplever, jo mer depressive symptomer har de.