Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Studenter som har arbeidet med nynorske barnebøker, blir mer positive til å lese nynorsk barnelitteratur i barnehagen senere.

Kommunene bør tilby eldre treningsprogram og oppfølging etter sykehusopphold, mener forsker.

Lærerstudenter leser lite skjønnlitteratur. De mangler både tid og konsentrasjon.

For mange uføre. For høyt sykefravær. For få insentiver til å jobbe. Den nordiske velferdsmodellen er under press. Fire forskere tenker høyt om hvor vi står og går nå. 

Oslo planlegger ”verdens beste bibliotek” i Bjørvika. Forsker etterlyser politiske visjoner for bibliotektilbudet fremover.