Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mange er redde for å bli kvalt og engster seg for hva som vil skje på slutten av livet.

De som kommer dårligst ut, er skilte bestefedre.

Når hver student bruker egen pc i timen, blir det ekstra viktig med god klasseledelse og teknisk kompetanse hos lærerne.
Fysisk funksjon og tro på egen kroppsmestring er svært viktig for livskvaliteten til beinskjøre kvinner.

Traumereaksjoner hos mødre som føder for tidlig er ikke uvanlig.