Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

15 yogaposisjoner som stammer fra 1400-tallet brukes i dag. Men ikke alle er like opptatt av det religiøse grunnlaget som ligger bak øvelsene.

Sårbare eldre, psykisk sjuke og personar med rusproblem er grupper som får lite merksemd når kommunane skal avdekke og hjelpe vaksne som er særleg utsette for vald og overgrep.

Podcast:

Få en kjapp innføring i det franske valget og kandidatene Le Pen og Macron i denne podcasten fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mange som får protese etter benamputasjon, får blant annet problemer med dårlig balanse. De faller ofte, de blir redde for å falle og har generelt redusert livskvalitet. Det vil forsker Jette Schack gjøre noe med.

NRKs «Skam» tar opp mange viktige temaer, men det er dramatugien som appellerer, mener forsker Dag Skarstein. Han finner nemlig mange likhetstrekk med Ibsens «Et dukkehjem».