Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

I skolenes ledergrupper opplever både rektor, lærere og inspektører at de blir flinkere.

Podcast:

Vi kan overskride de naturgitte begrensingene våre ved å spise smartpiller og bruke VR-briller. Men hva slags samfunn får vi da? spør filosof i denne podcasten. 

Podcast:

Forskarar har nettopp undersøkt forbrukarane sitt syn på genetisk modifisert mat. Høyr kva dei meiner i denne podcasten.

Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.