Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Sykepleiere som opplever tette bånd til jobben og identifiserer seg med sykepleieryrket, har mindre sannsynlighet for å bli utbrent, viser en ny studie.

Lærebøkene i historie endret seg mye fra slutten av 1800-tallet og fram til andre verdenskrig. 

– Hvis vi hele tiden søker etter det vi oppfatter som det perfekte, kan vi få en forvridd oppfatning av hva det vil si å være «normal», mener forsker Lars Grue.

Podcast:

Vi møter på bioteknologi overalt: I maten vi spiser, våpenproduksjon, energiproduksjon, medisin, lakk og kloning.

Ungdom i Bydel Grorud trives på skolen, har gode forhold til foreldrene, er fornøyd med nærmiljøet og drikker mindre alkohol enn andre unge i Oslo.