Samarbeidspartner

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Mødre til kronisk syke og funksjonshemmede barn opplever i større grad enn fedre at omsorgsoppgavene går utover yrkeslivet. De tjener mindre og har høyere sykefravær.

Det er en utfordring både for samfunnet og den enkelte, mener forskerne bak ny undersøkelse.

Lærere og bibliotekarer må samarbeide om å skape leseglede, mener forskere.

Podcast:

Norsk forsker forklarer hvorfor Marine Le Pen har blitt så populær blant det franske folk.