Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Tilbud om gratis frukt og grønt på videregående skole øker trivselen og etablerer gode vaner, mener norske forskere.
Hvert år får 600 000 elever glede av Rikskonsertenes skolebesøk. Gleden kunne vært enda større hvis skolene gjorde mer ut av konsertene.
Media skapte grobunn for det sterke engasjement rundt Vietnamkrigen, viser ny studie. I dag vekker ikke TV-bildene samme engasjement. - Fiendebildet er tvetydig, mener James Godbolt.
Eldre mennesker som er seksuelt aktive, holder seg friskere på mange måter: de er mer sosiale, har mer psykisk energi og lavere dødelighet.
- Lærebøkene i engelsk legger opp til faktakunnskap om andre land og kulturer, men overser de enkle kulturforskjellene som ofte betyr forskjellen mellom suksess og fiasko for språkbrukeren, sier høgskolelektor Ragnhild Lund.