Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

- Lærebøkene i engelsk legger opp til faktakunnskap om andre land og kulturer, men overser de enkle kulturforskjellene som ofte betyr forskjellen mellom suksess og fiasko for språkbrukeren, sier høgskolelektor Ragnhild Lund.
Bruk av pornografi er enormt utbredt blant barn og unge i Norden, og ungdommen begynner forbruket i tidlig alder. Men det største problemet er at de unge ikke kan snakke med foreldrene om pornografi, mener forsker.
Hva er det som gjør at noen sykepleiere opplever at de lykkes, og som derfor holder ut, mens andre blir stresset og kanskje utbrent? Ny forskning antyder at jobbengasjement er en faktor i begge tilfellene.
- Mat er en kilde til glede i hverdagen, til nytelse og fellesskap, i tillegg til at den gir næring. Det er derfor et paradoks at norske helsearbeidere forsømmer grunnleggende menneskelige behov knyttet til mat, sier førstelelektor Eyvin Bjørnstad ved Høgskolen i Vestfold.
Overgangene i ungdomstiden er kritiske for mange unge. I Vestfold har ungdom i faresonen fått bistand før problemene blir for store.