Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Media skapte grobunn for det sterke engasjement rundt Vietnamkrigen, viser ny studie. I dag vekker ikke TV-bildene samme engasjement. - Fiendebildet er tvetydig, mener James Godbolt.
Eldre mennesker som er seksuelt aktive, holder seg friskere på mange måter: de er mer sosiale, har mer psykisk energi og lavere dødelighet.
- Lærebøkene i engelsk legger opp til faktakunnskap om andre land og kulturer, men overser de enkle kulturforskjellene som ofte betyr forskjellen mellom suksess og fiasko for språkbrukeren, sier høgskolelektor Ragnhild Lund.
Bruk av pornografi er enormt utbredt blant barn og unge i Norden, og ungdommen begynner forbruket i tidlig alder. Men det største problemet er at de unge ikke kan snakke med foreldrene om pornografi, mener forsker.
Hva er det som gjør at noen sykepleiere opplever at de lykkes, og som derfor holder ut, mens andre blir stresset og kanskje utbrent? Ny forskning antyder at jobbengasjement er en faktor i begge tilfellene.