Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Norske lærebøker i historie og morsmålsfaget har større vekt på svensk historie og litteratur enn det svenske lærebøker har om Norge.
En kvinnes kroppslige minner og erfaringer kan ha betydning for hvordan hun som sykepleier møter en døende pasient, mener Lisbeth Thoresen.
Når en lærebok i naturfag bruker "No livnar det i lundar, no lauvast det i li" som overskrift på kapittelet om våren, er mange elever allerede hektet av.
På hospicet er pasienter i livets siste fase. Her stilles helt spesielle krav til sykepleierne.
Anerkjennelse er et kjerneord i norsk barnehagepedagogikk. Hva som ligger i begrepet, er imidlertid langt fra entydig.