Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Et stort fellesareal, samarbeid mellom barn, personale og forskere - og IKEA - resulteterte i ny kunnskap og et fleksibelt rom for barn og voksne.
Internettspillet World of Warcraft (WoW) dekker for noen ungdommer et sterkt behov for sosial kontakt. Men enkelte spiller så mye at de oppsøker hjelp.
Norske lærebøker i historie og morsmålsfaget har større vekt på svensk historie og litteratur enn det svenske lærebøker har om Norge.
En kvinnes kroppslige minner og erfaringer kan ha betydning for hvordan hun som sykepleier møter en døende pasient, mener Lisbeth Thoresen.
Når en lærebok i naturfag bruker "No livnar det i lundar, no lauvast det i li" som overskrift på kapittelet om våren, er mange elever allerede hektet av.