Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Det finnes en del litterære tekster som lærerne utsetter elevene for, enten de er nevnt i fagplaner eller ikke.
Mønsterplaner, kunnskapsløft, rammeplaner og fagplaner til tross – lærebøkene i samfunnsfag lever sitt eget liv.
Barn kan læres opp til å like det aller meste av mat, og barnehagene kan gjøre en større innsats på dette området enn det de gjør i dag.
Lesebøkene for barneskolen fra 1860 fram til 1960-tallet blir stadig mer opptatt av det hjemlige. I samme tidsrom går samene fra å være eksotiske til å bli borte.
Veiledningen må bli bedre for å få hjertepasienter til å slutte å røyke etter et infarkt.