Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

De yngste barna lærer gjennom å delta i aktiviteter sammen med andre, og gjennom å snakke med andre om det som opptar dem der og da.
Sykepleiere som arbeider i akuttmottak kan oppleve stort ansvar for pasienter og prioriteringer som vanskelig.
Barn lærer av å bli lest for. Ikke minst lærer de av samtalene omkring boka, samtaler med andre barn eller med voksne.
Studier av helsefremmende arbeidsplasser er mer opptatt av hvordan den enkelte medarbeider må endre sin egen atferd enn at arbeidet og arbeidsplassen bør endres.
Kjell-Åke Anderssons film Juloratoriet er et meget vellykket eksempel på overføring av stil, atmosfære og rytme fra roman til film, mener forsker.