Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Halvparten av norske innsatte slår eller sparker i møblene når de blir sinte, og omtrent like mange kan bli aggressive av rusmidler.
Døden og sorgen er nærmest fraværende i nyere norske helsepolitiske dokumenter. I Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester forekommer ordet død 12 ganger.
De yngste barna lærer gjennom å delta i aktiviteter sammen med andre, og gjennom å snakke med andre om det som opptar dem der og da.
Sykepleiere som arbeider i akuttmottak kan oppleve stort ansvar for pasienter og prioriteringer som vanskelig.
Barn lærer av å bli lest for. Ikke minst lærer de av samtalene omkring boka, samtaler med andre barn eller med voksne.