Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Voksne utformer og utstyrer rommene, hjemme og i barnehagen. Barna tar dem i bruk, av og til slik de voksne tenkte, av og til blir rommet noe helt annet.
Dråper av Jesu blod, deler av tornekronen og fliser av korset befant seg i norske kirker i middelalderen. Relikviene bidro til å styrke sentrale trekk i kirkens trosgrunnlag.
Ved å la ting være som de er tar ledere beslutninger om ikke å gjøre endringer. På den måten bruker man ressursene på å lære og å undersøke alternativer.
I Estelí i Nicaragua er murmalerier en del av bybildet. De er til og med blitt en del av attraksjonene turistguidene inkluderer i sine turer.
Barn er opptatt av detaljer når de blir lest for, de er mer opptatt av illustrasjonene enn av teksten, og de vil at det skal gå bra til slutt.