Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Det tar lang tid å lære å lese. Når læreren kjenner den enkelte elevs ferdigheter og utvikling, får vi den beste leseopplæringen.
Unge som er under barnevernets omsorg opplever saksbehandlerne som uinteresserte, inkompetente og mer opptatt av regler og rundskriv enn av barna.
Er du pasient eller kunde på et sykehus? Vil du ha pleie eller service? Behandlingslinjer er på vei inn i helsevesenet.
Få menn blir sykepleiere. Men de som gjør det skaffer seg rom til å være mann, samtidig som de vil gi omsorg og hjelpe.
Kommende sjøfolk kan rustes til livet om bord gjennom å lære hvordan de skal tilegne seg nye kulturer.