Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Det er opplest og vedtatt at gutter ikke leser, men det gjør de. Bedre leseopplæring i norskfaget kan øke leseropplevelsene.
Omslagene klarer ikke å friste unge gutter til å lese bøkene.
Har ikke oversikt over alle som dropper ut av skolen.
Bare 14 prosent av kreftpasientene må kutte ned på utgiftene til barnas fritidsaktiviteter på grunn av kreften.