Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Har ikke oversikt over alle som dropper ut av skolen.
Bare 14 prosent av kreftpasientene må kutte ned på utgiftene til barnas fritidsaktiviteter på grunn av kreften.
Det tar lang tid å lære å lese. Når læreren kjenner den enkelte elevs ferdigheter og utvikling, får vi den beste leseopplæringen.
Unge som er under barnevernets omsorg opplever saksbehandlerne som uinteresserte, inkompetente og mer opptatt av regler og rundskriv enn av barna.
Er du pasient eller kunde på et sykehus? Vil du ha pleie eller service? Behandlingslinjer er på vei inn i helsevesenet.