Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

- Skal vi lære av erfaringene våre, må vi snakke om dem, sette dem i system og gjerne relatere dem til et teoretisk grunnlag, sier høgskolelektor Torbjørg Fermann ved Høgskolen i Vestfold.
- Vi må skape muligheter for at mennesker med ulik bakgrunn kan møtes direkte og utveksle meninger og erfaringer, sier Halvdan Eikeland. Han mener læreboka er overvurdert som redskap i historiefaget.
Lillebror tegner en krusedull, og alle kan tydelig se det er sau som har ull, heter det i sangen. Men hvis Lillebror får et viktig oppdrag med tegningen sin, vil han at det skal ligne, viser forskning fra Høgskolen i Vestfold.
Første generasjon lærebøker etter nye læreplaner foreligger. Stikkordet er "målstyring".
Historiefaget i skolen er preget av en markert nasjonal og eurosentrisk tendens, og en fast kronologisk framstiling. Det bidrar ikke nok til å utvikle den interkulturelle kompetansen vi trenger i et flerkulturelt samfunn, mener Halvdan Eikeland.