Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Lillebror tegner en krusedull, og alle kan tydelig se det er sau som har ull, heter det i sangen. Men hvis Lillebror får et viktig oppdrag med tegningen sin, vil han at det skal ligne, viser forskning fra Høgskolen i Vestfold.
Første generasjon lærebøker etter nye læreplaner foreligger. Stikkordet er "målstyring".
Historiefaget i skolen er preget av en markert nasjonal og eurosentrisk tendens, og en fast kronologisk framstiling. Det bidrar ikke nok til å utvikle den interkulturelle kompetansen vi trenger i et flerkulturelt samfunn, mener Halvdan Eikeland.
- Kjernefamilien står som en implisitt forutsetning i Læreplanen fra 1997, sier professor Susanne V. Knudsen. Hun har dekonstruert denne kjernefamilien i norske lærebøker.
Metaforar i lærebøker vanskelege å forstå, spesielt for elevar med ein annan språkbakgrunn enn den norske.