Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Lekser er med på å opprettholde ulikhet i samfunnet. Privilegerte elever tjener på lekser, andre barn taper. Dette mener forsker Karin Gustavsen Tvetene.

Markering av høytider i barnehagen stimulerer barnas empatiske oppmerksomhet på hverandre. Forutsatt at markeringen er fri for forkynnelse.
- Elevene bør få evaluere seg selv og hverandre, mener forsker. Han vil ha mindre fokus på resultatene av internasjonale tester.

Ansatte som opplever mindfulness på jobben trives bedre. Men de trenger ikke meditasjonskurs, bare den rette sjefen.

Rommet er av stor betydning for barnas mulighet og lyst til bevegelse, ro og avspenning i barnehagen, og personalet har en nøkkelfunksjon når det gjelder å definere rommet.