Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Intensiv intervalltrening reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karlidelser hos voksne med type-2 diabetes, viser en ny studie. 

Hvert år yter om lag 100 000 pårørende tjenester som det offentlige skulle håndtert. – De fortjener rettigheter de faktisk kan forvente at blir innfridd, mener forsker. 

Lekser er med på å opprettholde ulikhet i samfunnet. Privilegerte elever tjener på lekser, andre barn taper. Dette mener forsker Karin Gustavsen Tvetene.

- Elevene bør få evaluere seg selv og hverandre, mener forsker. Han vil ha mindre fokus på resultatene av internasjonale tester.

Mange barn med dysleksi sliter med synet. Forsker ber foreldre om å være oppmerksomme på ukorrigerte synsfeil.