Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Mange barn med dysleksi sliter med synet. Forsker ber foreldre om å være oppmerksomme på ukorrigerte synsfeil.

Fortsatt kontakt med barn, familie og sosialt nettverk er viktig for mødre med psykiske helseproblemer.
Kan man trekke slutninger fra en persons livsførsel eller meninger, til vedkommendes innerste tro? Den Kristelige Menighet, eller Smiths venner på folkemunne, mener det.

Intensiv intervalltrening reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karlidelser hos voksne med type-2 diabetes, viser en ny studie. 

De aller første skoledagene kan være vanskelige. – La SFO spille en viktigere rolle i overgangen fra barnehagen, foreslår forsker.