Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Det finnes få fasitsvar når det gjelder kontakt med engler. Men mange hevder retten til å definere disse guddommelige møtene, mener førstelektor Geir Winje ved Høgskolen i Vestfold.
Lærerutdanningene har vært for dårlige til å gi studentene praktiske erfaringer med å gi og motta tilbakemeldinger, mener høgskolelektor.

En nyutviklet mikrosensor som varsler hvis du blir dehydrert, kan bli et viktig hjelpemiddel i eldreomsorgen.

Gutter og jenter identifiserer seg med ulike lesekulturer. Det kan være en forklaring på at norske gutter og jenter kommer så forskjellig ut i internasjonale leseundersøkelser.
- Sykepleiere våger å by på seg selv, og de etablerer tette bånd til pasientene, sier Elisabeth Severinsson.