Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Religiøs kunst kan tas i bruk som pedagogisk tekst, men ikke bare av trossamfunn og menigheter, hevder forsker.

Pedagogikkprofessor Willy Aagre løfter fram en av 1900-tallets skolepionerer, Anna Sethne, som en ledestjerne på veien ut av det pedagogiske uføret han mener norsk skole befinner seg i.

- Enhetsskolen har sviktet. I stedet for å gi alle barn og unge like muligheter, er den med på å sementere og øke forskjellene i samfunnet. En av årsakene ligger hos lærerne, sier høgskolelektor Rakel K. Rohde Næss.
Yrkesaktive førstegangsfødende lever på grensen til å forstrekke seg mellom jobb, hensyn til fosteret og forberedelser til fødsel og morsrolle, viser ny undersøkelse.
Overgrep mot eldre er et tema som gradvis begynner å få oppmerksomhet i vårt samfunn. 25 000 eldre i Norge kan være utsatt for vold. I morgen er det verdensdagen for fokus på vold og overgrep mot eldre.