Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

To personer er spesielt viktige for gravide kvinner som er utsatt for vold: Barnet og kvinnens mor. 

Studier av helsefremmende arbeidsplasser er mer opptatt av hvordan den enkelte medarbeider må endre sin egen atferd enn at arbeidet og arbeidsplassen bør endres.
Barns fantasi kan smitte over på lærere. Lar de seg smitte, vil barnehagedagen bli mye mer lærerik og meningsfull både for lærere og ”unge studenter”.

Eldre pakistanske kvinner blir kontrollert av sitt eget miljø og utestengt av det norske fellesskapet. Det går ut over helsa. 

Voksne utformer og utstyrer rommene, hjemme og i barnehagen. Barna tar dem i bruk, av og til slik de voksne tenkte, av og til blir rommet noe helt annet.