Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

En nyutviklet mikrosensor som varsler hvis du blir dehydrert, kan bli et viktig hjelpemiddel i eldreomsorgen.

De samme sensorene som brukes i smarttelefoner, kan også brukes til å overvåke hjertet. De er smalere enn en fyrstikk.

Fagfolk og foreldre har stor tro på at digitale verktøy kan hjelpe blinde barn, men vet for lite om hvordan. 

Forsker har kartlagt hva som skaper bekymringer for eldre pleietrengende og hvordan de uttrykker dem.

Pedagogikkprofessor Willy Aagre løfter fram en av 1900-tallets skolepionerer, Anna Sethne, som en ledestjerne på veien ut av det pedagogiske uføret han mener norsk skole befinner seg i.