Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Forsker mener kommunene blir drevet til å opptre som syndebukk for statens politikk. 

Intensiv intervalltrening reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karlidelser hos voksne med type-2 diabetes, viser en ny studie. 

Mange barn med dysleksi sliter med synet. Forsker ber foreldre om å være oppmerksomme på ukorrigerte synsfeil.

Lærere, kunstnere og politikere mener mye om hva som er et godt kulturtilbud for barn. Men barn har ofte vidt forskjellige behov og interesser, viser en ny studie.

Hvert år yter om lag 100 000 pårørende tjenester som det offentlige skulle håndtert. – De fortjener rettigheter de faktisk kan forvente at blir innfridd, mener forsker.