Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Nå vet forskerne mer om hvordan beveren går, står, spiser, svømmer, sover og steller seg.

En nyutviklet mikrosensor som varsler hvis du blir dehydrert, kan bli et viktig hjelpemiddel i eldreomsorgen.

De samme sensorene som brukes i smarttelefoner, kan også brukes til å overvåke hjertet. De er smalere enn en fyrstikk.

Fagfolk og foreldre har stor tro på at digitale verktøy kan hjelpe blinde barn, men vet for lite om hvordan. 

Forsker har kartlagt hva som skaper bekymringer for eldre pleietrengende og hvordan de uttrykker dem.