Samarbeidspartner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Mange barn med dysleksi sliter med synet. Forsker ber foreldre om å være oppmerksomme på ukorrigerte synsfeil.

Lærere, kunstnere og politikere mener mye om hva som er et godt kulturtilbud for barn. Men barn har ofte vidt forskjellige behov og interesser, viser en ny studie.

Hvert år yter om lag 100 000 pårørende tjenester som det offentlige skulle håndtert. – De fortjener rettigheter de faktisk kan forvente at blir innfridd, mener forsker. 

Nå vet forskerne mer om hvordan beveren går, står, spiser, svømmer, sover og steller seg.

En nyutviklet mikrosensor som varsler hvis du blir dehydrert, kan bli et viktig hjelpemiddel i eldreomsorgen.