Samarbeidspartner

GenØk – Senter for biosikkerhet