Samarbeidspartner

Framsenteret

Vi mangler kunnskap om det store bildet for å forstå konsekvensene av gruvevirksomhet langs norske fjorder, fastslår forskere.

Ikke akkurat verdens mest sjarmerende skapning. Likevel søker forskere nærkontakt med ørneungen for å måle miljøgifter. Da trenger de fjær.
Variasjonen mellom årstidene viskes ut og i 2100 kan vi få et klima som dagens Sør-Frankrike.

I Arktis forflytter kvikksølv seg mer effektivt opp gjennom næringskjeden enn på sørligere breddegrader.

Klimaendringene i Arktis kan gjøre Norge til en stormakt. Det skriver den amerikanske UCLA-professoren Laurence C. Smith i ny bok.