Samarbeidspartner

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Miljøbevisste forbrukere kan trygt sette sjømat på middagsbordet. Miljøregnskap viser at sjømatproduksjon gir mindre utslipp av klimagasser enn annen matvareproduksjon.
Salget av taskekrabben går tregere i tøffe tider. En ny analyse fremhever at den norske krabben derfor bør posisjonere seg bedre i markedet.
Klørne selger seg selv. Nå skal kjøttet fra resten av krabben prøve seg - som burger og tapas.
Et nytt dataprogram kan beregne fiskeeffektivitet og oljeforbruk ved forskjellige trålsystem, og dermed bidra til redusert energiforbruk.
For å få ned ulykkestallene innen havbruk, oppfordres beslutningstakere til å innta et helhetlig sikkerhetsperspektiv.