Samarbeidspartner

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Et nytt dataprogram kan beregne fiskeeffektivitet og oljeforbruk ved forskjellige trålsystem, og dermed bidra til redusert energiforbruk.
For å få ned ulykkestallene innen havbruk, oppfordres beslutningstakere til å innta et helhetlig sikkerhetsperspektiv.
Miljøbevisste forbrukere kan trygt sette sjømat på middagsbordet. Miljøregnskap viser at sjømatproduksjon gir mindre utslipp av klimagasser enn annen matvareproduksjon.
Fysisk fostring av oppdrettslaks styrker fiskens vekst og setter den bedre i stand til å tåle sykdom.
Forsiktighet i saltbruken kan ikke bare anbefales når det skal tilberedes fisk, men også når det skal produseres settefisk.