Samarbeidspartner

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fysisk fostring av oppdrettslaks styrker fiskens vekst og setter den bedre i stand til å tåle sykdom.
Miljøbevisste forbrukere kan trygt sette sjømat på middagsbordet. Miljøregnskap viser at sjømatproduksjon gir mindre utslipp av klimagasser enn annen matvareproduksjon.
For å få ned ulykkestallene innen havbruk, oppfordres beslutningstakere til å innta et helhetlig sikkerhetsperspektiv.
Et nytt dataprogram kan beregne fiskeeffektivitet og oljeforbruk ved forskjellige trålsystem, og dermed bidra til redusert energiforbruk.