Samarbeidspartner

Finansmarkedsfondet

Bakgrunn:

Hva har fiske på Newfoundland, reindrift på Finnmarksvidda og landbruk i Nepal til felles? Se filmen om en av Nobelprisene i økonomi.

Bakgrunn:

Handel i og mellom nasjoner har foregått i hundrevis av år. Paul Krugman vant nobelprisen i økonomi for sitt arbeid på internasjonal handel. Se filmen.

Bakgrunn:

Finanskrisen har gjort at mange må tenke nytt. Da kommer teoriene til nobelprisvinnerne i økonomi i 2007 godt med. Se filmen.

Bakgrunn:

Makroøkonomi handler om de store linjene i økonomien. Hvordan fungerer makroøkonomisk politikk over tid? Se filmen.

Bakgrunn:

Valg av strategi kan bety liv eller død i konflikter mellom land. Eller større fortjeneste i et dagligvaremarked. Her kommer spillteorien inn, og bidrar med system i kaoset. Se filmen.