Samarbeidspartner

Fafo

Fra arkivet
Fra Fafo

Enklere tilgang til midlertidige stillinger bidrar ikke til å få flere ut i jobb. I flere land blir det heller færre faste ansatte og et todelt arbeidsmarked.

Fra Fafo

Fagbrev har fått en sterkere plass blant de ansatte i barnehager og skoler. At utdanningen utgjør en reell forskjell på arbeidsplassene synes likevel å preges av tilfeldigheter, påpeker forskere.

Fra Fafo

Utdanningen er populær, men mange av dem som velger barne- og ungdomsarbeid på videregående forsvinner til påbyggingsfag. - Fagbrevet må gjøres mer attraktivt, mener forskere. 

Fra Fafo
Politisk strid har overskygget realitetene om hva som lønner seg for kommunekassa, de pleietrengende og de ansatte på norske sykehjem.
Fra Fafo

«Er denne jobben riktig for meg? Og er jeg egentlig den riktige for jobben?» Det første halvåret vil gjerne avgjøre om nyansatte blir værende – eller flyr videre