Samarbeidspartner

Fafo

Fra Fafo
Et stort flertall av elevene på helsefag på videregående skole hopper av før lærlingtiden på grunn av små stillinger, lav lønn og mangel på status.
Fra Fafo

Fagbrev har fått en sterkere plass blant de ansatte i barnehager og skoler. At utdanningen utgjør en reell forskjell på arbeidsplassene synes likevel å preges av tilfeldigheter, påpeker forskere.

Fra arkivet
Fra Fafo

Enklere tilgang til midlertidige stillinger bidrar ikke til å få flere ut i jobb. I flere land blir det heller færre faste ansatte og et todelt arbeidsmarked.

Fra Fafo

«Er denne jobben riktig for meg? Og er jeg egentlig den riktige for jobben?» Det første halvåret vil gjerne avgjøre om nyansatte blir værende – eller flyr videre

Fra Fafo

Stigma og marginalisering synes å være mindre utbredt etter Nav-reformen.