Samarbeidspartner

Fafo

Fra arkivet
Fra Fafo

Enklere tilgang til midlertidige stillinger bidrar ikke til å få flere ut i jobb. I flere land blir det heller færre faste ansatte og et todelt arbeidsmarked.

Fra Fafo

Fagbrev har fått en sterkere plass blant de ansatte i barnehager og skoler. At utdanningen utgjør en reell forskjell på arbeidsplassene synes likevel å preges av tilfeldigheter, påpeker forskere.

Fra Fafo

Utdanningen er populær, men mange av dem som velger barne- og ungdomsarbeid på videregående forsvinner til påbyggingsfag. - Fagbrevet må gjøres mer attraktivt, mener forskere. 

Miniportrett
Fra Fafo
Under tellekanten:

Antropologer sitter i elfenbenstårnet og diskuterer teori for diskusjonens egen skyld. Anvendt forskning blir ofte sett ned på i Norge, mener Nerina Weiss.

Fra Fafo

«Er denne jobben riktig for meg? Og er jeg egentlig den riktige for jobben?» Det første halvåret vil gjerne avgjøre om nyansatte blir værende – eller flyr videre