Samarbeidspartner

Fafo

Fra Fafo

Ledere vet mindre om lov- og avtaleverk i arbeidslivet enn tillitsvalgte i fagforeningen, men begge gruppene føler behov for mer kunnskap.

Fra Fafo
I løpet av bare ett år har kontrollteknologi hatt en brå vekst i arbeidslivet.
Fra Fafo
Under tellekanten:

Når sosiologen snakker om faguttrykket han elsker, bør kanskje ungdommen lytte.  

Fra Fafo
Antallet søreuropeiske arbeidsinnvandrere til Norge økt kraftig de siste årene. For mange blir møtet ublidt.
Fra Fafo

Stigma og marginalisering synes å være mindre utbredt etter Nav-reformen.