Samarbeidspartner

Fafo

Fra Fafo

«Er denne jobben riktig for meg? Og er jeg egentlig den riktige for jobben?» Det første halvåret vil gjerne avgjøre om nyansatte blir værende – eller flyr videre

Fra Fafo
Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner opplever mer diskriminering og trakassering på jobben enn andre arbeidstakere.
Miniportrett
Fra Fafo
Under tellekanten:

Antropologer sitter i elfenbenstårnet og diskuterer teori for diskusjonens egen skyld. Anvendt forskning blir ofte sett ned på i Norge, mener Nerina Weiss.

Fra Fafo
Politisk strid har overskygget realitetene om hva som lønner seg for kommunekassa, de pleietrengende og de ansatte på norske sykehjem.
Fra Fafo

Ledere vet mindre om lov- og avtaleverk i arbeidslivet enn tillitsvalgte i fagforeningen, men begge gruppene føler behov for mer kunnskap.