Samarbeidspartner

Fafo

Fra arkivet
Fra Fafo

Enklere tilgang til midlertidige stillinger bidrar ikke til å få flere ut i jobb. I flere land blir det heller færre faste ansatte og et todelt arbeidsmarked.

Fra Fafo

Mange barn jobber på Haiti - et mindretall under forferdelige forhold. Problemet er fattigdom og skjev fordeling av ressursene, mener norske forskere. 

Fra Fafo
Fire av fem yrkessjåfører forventer tøffere arbeidskår i årene framover.
Fra Fafo

Fagbrev har fått en sterkere plass blant de ansatte i barnehager og skoler. At utdanningen utgjør en reell forskjell på arbeidsplassene synes likevel å preges av tilfeldigheter, påpeker forskere.

Fra arkivet
Fra Fafo

Norge har fått kritikk for utidig bruk av tvungen lønnsnemd. Staten har nå blitt langt mer forsiktig med å stoppe streiker.