Samarbeidspartner

Fafo

Fra Fafo

Mange barn jobber på Haiti - et mindretall under forferdelige forhold. Problemet er fattigdom og skjev fordeling av ressursene, mener norske forskere. 

Fra Fafo

Forskjellene mellom Norges fem største byer lar seg ikke forklare med utdanningsnivå, innvandringsbakgrunn eller andre vanlige kategorier forskere vanligvis holder kjært.

Fra Fafo

Stigma og marginalisering synes å være mindre utbredt etter Nav-reformen.

Fra Fafo
Under tellekanten:

Når sosiologen snakker om faguttrykket han elsker, bør kanskje ungdommen lytte.  

Fra Fafo

Ledere vet mindre om lov- og avtaleverk i arbeidslivet enn tillitsvalgte i fagforeningen, men begge gruppene føler behov for mer kunnskap.