Samarbeidspartner

De regionale forskningsfondene

Norske thoriumforekomster kan ha et energiinnhold 120 ganger høyere enn all norsk olje og gass, viser ny studie.

Snart kan sauetang og sukkertare bli en naturlig ingrediens på middags- og dessertallerkenen din.

Materialer som fanger opp all støy fra maskinrommet i båten er målet for forskere fra Østfold og Kina. Men bruksområdene kan bli flere.

Vannet som renner gjennom søppelfyllinger, må renses for tungmetaller og andre miljøgifter før det kan slippes ut. Å bruke alger ser ut til å være en god, kjemikaliefri løsning. 

Datamodeller av Oslofjorden kan gi ny kunnskap om strømforhold, temperatur og vannstand i Norges mest trafikkerte fjord. Dette er godt nytt for oljeberedskap, miljøforvaltning og arealplanlegging.