Samarbeidspartner

De regionale forskningsfondene

Norske thoriumforekomster kan ha et energiinnhold 120 ganger høyere enn all norsk olje og gass, viser ny studie.

Den hittil største utprøvinga av omsorgsteknologi gir grunn til optimisme. Eldre bli buande lenger heime, kjenner seg minst like trygge som før og behovet for sjukeheimsplassar går ned.

Snart kan sauetang og sukkertare bli en naturlig ingrediens på middags- og dessertallerkenen din.

Vannet som renner gjennom søppelfyllinger, må renses for tungmetaller og andre miljøgifter før det kan slippes ut. Å bruke alger ser ut til å være en god, kjemikaliefri løsning. 

Datamodeller av Oslofjorden kan gi ny kunnskap om strømforhold, temperatur og vannstand i Norges mest trafikkerte fjord. Dette er godt nytt for oljeberedskap, miljøforvaltning og arealplanlegging.