Samarbeidspartner

De regionale forskningsfondene

Jorda bular ut og spyr ut vatn i strie straumar.

Dårleg planlegging, ikke klimaendringar, er hovudårsaka til naturskadar på bustader og infrastruktur på Vestlandet.

Den hittil største utprøvinga av omsorgsteknologi gir grunn til optimisme. Eldre bli buande lenger heime, kjenner seg minst like trygge som før og behovet for sjukeheimsplassar går ned.

Bedrifter i Rogaland får lite avkom i form av spin-off-verksemder.