Samarbeidspartner

De regionale forskningsfondene

Å lage gull av gråstein går som kjent ikke. Men kanskje møkk kan bli til miljøvennlig drivstoff.
Glede, ikke plikt, er den fremtredende følelsen hos deltakere i lokale bærekraftbevegelser.

Det krever betydelige ressurser å organisere den frivillige innsatsen på sykehjem og i omsorgsboliger på en god måte. 

Mange norske kommuner har heftige ambisjoner om folkevekst. Kunnskapen om hva som skaper vekst, står ikke nødvendigvis i stil med ambisjonene. Nå gir en ny matematisk modell økt innsikt i hva som gjør et sted attraktivt.

Offentlege nettsider i Sogn og Fjordane er så godt som innvandrarfrie soner.