Samarbeidspartner

De regionale forskningsfondene

Vannet som renner gjennom søppelfyllinger, må renses for tungmetaller og andre miljøgifter før det kan slippes ut. Å bruke alger ser ut til å være en god, kjemikaliefri løsning. 

Nedfryst i flytende nitrogen kan viktige planter og digitale data overleve i hundrevis av år. 

Når målet om eit berekraftig reiseliv møter lokale reiselivssatsingar, blir økonomisk berekraft gjerne vektlagt meir enn økologiske perspektiv. 

Den hittil største utprøvinga av omsorgsteknologi gir grunn til optimisme. Eldre bli buande lenger heime, kjenner seg minst like trygge som før og behovet for sjukeheimsplassar går ned.

Mange norske kommuner har heftige ambisjoner om folkevekst. Kunnskapen om hva som skaper vekst, står ikke nødvendigvis i stil med ambisjonene. Nå gir en ny matematisk modell økt innsikt i hva som gjør et sted attraktivt.