Samarbeidspartner

De regionale forskningsfondene

Etablerte selskap kan opprette og hjelpe nye bedrifter som satsar på nye produkt.

Kvardagsrehabilitering der dei eldre sjølve bestemmer måla for trening etter skade eller operasjon, kan vere eit betre og rimelegare tilbod enn tradisjonell behandling. 

Oppblomstringa av legionella i kommunale dusjanlegg har samansette, lokale årsaker og må bli behandla deretter, meiner forskar.

Vannet som renner gjennom søppelfyllinger, må renses for tungmetaller og andre miljøgifter før det kan slippes ut. Å bruke alger ser ut til å være en god, kjemikaliefri løsning. 

Nedfryst i flytende nitrogen kan viktige planter og digitale data overleve i hundrevis av år.