Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Forskning hvor nye legemidler testes ut på mennesker første gang, kan være et hopp inn i det ukjente. Det fikk seks forsøkspersoner fra London bittert erfare tidligere i år. Kunne dette skjedd i Norge?
Det er ikke slik som mange tror: At en som har tenkt å ta sitt liv, kommer til å gjøre det uansett. Dette er bare en av flere myter som lever som "sannhet".
I 40 år deltok 399 fattige, fargede arbeidere i USA i et forskningsprosjekt om ubehandlet syfilis. Prosjektledelsen gikk aktivt inn for å hindre at disse mennene fikk behandling for sykdommen. 1997 beklaget president Bill Clinton offentlig det som hadde skjedd.
Baren i restauranten er arena for et forskerprosjekt. Men bartenderen vet ikke selv at han eller hun blir observert. Er dette en uetisk form for vitenskapelig metode?
Den etiske debatten innenfor teknologi dreier seg ofte om misbruk. Når det gjelder nanoteknologi er ikke dette tilstrekkelig. Til det vet vi for lite om de langsiktige og indirekte konsekvensene.